Pentuja / Puppies

Tällä hetkellä meillä ei ole pentuja.

At the moment we have no puppies aveilable.

* Meillä rekisteröidään pennut aina suomen kennelliittoon. We always register puppies to the Finnish Kennel Club

* Pennut ja emä madotetaan kahden viikon välein luovutukseen saakka.

Puppies and dam are dewormed every two weeks until delivery.

* Pennut käyvät eläinlääkärin tarkistuksessa ennen luovutusta. (reilun 6 viikon iässä).

Puppies undergo a veterinary check-up before donation. (over 6 weeks old)

* Pennut luovutetaan aikaisintaan seitsemän viikon ikäisinä. Puppies will be delivered at the earliest seven weeks of age.

* Pennut saavat Piilevä Vika- vakutukset, jotka kattaa hoitokulut ja henkivakutuksen pennun myyntihintaan saakka. On voimassa kunnes koira täyttää 3v 3kk.

Puppies will receive Hidden Defect-Insurance, which covers the cost of care and life insurance up to the puppy sale price. Valid until dog reaches the age of  3years and 3 months.

* Pennut tottuvat kaikenikäisiin lapsiin, toisiin koiriin ja arjenmeteliin.

Puppies get used to children of all ages, other dogs and everyday life.

* Pentujen mukaan tulee aina kattava pentupaketti/paketit, pentuopas ja kasvattajan tuki elämän varrelle.

Puppies always come with a comprehensive puppy kit (s), puppy guide and breeder support along the way.