Pentuja / Puppies

Tällä hetkellä meillä ei ole pentuja.

At the moment we have no puppies aveilable.

* Meillä rekisteröidään pennut aina suomen kennelliittoon.

We always register puppies to the Finnish Kennel Club

* Pennut ja emä madotetaan kahden viikon välein luovutukseen saakka.

Puppies and dam are dewormed every two weeks before going to a new home.

* Pennut käyvät eläinlääkärin tarkistuksessa ennen luovutusta. (reilun 6 viikon iässä).

Puppies undergo a veterinary check-up before they leave the kennel. (over 6 weeks old)

* Pennut luovutetaan aikaisintaan seitsemän viikon ikäisinä.

Puppies will leave at the earliest seven weeks of age.

* Pennut saavat Piilevä Vika- vakutukset, jotka kattaa hoitokulut ja henkivakutuksen pennun myyntihintaan saakka. On voimassa kunnes koira täyttää 3v 3kk.

Puppies will receive Hidden Defect-Insurance, which covers the cost of care and life insurance up to the puppy sale price. Valid until dog reaches the age of  3years and 3 months.

* Pennut tottuvat kaikenikäisiin lapsiin, toisiin koiriin ja arjenmeteliin.

Puppies get used to children of all ages, other dogs and everyday life.

* Pentujen mukaan tulee aina kattava pentupaketti/paketit, pentuopas ja kasvattajan tuki elämän varrelle.

Puppies always come with a comprehensive puppy kit (s), puppy guide and breeder support along the way.


Kennelliitolla on 4 eri rekisteriä ja tietokantaa:

  • FI = Rotukoirien kantakirjarekisteri. Tähän kirjataan koirat, joiden esivanhemmat ovat kolmessa polvessa kansainvälisen koirankasvatusliitto FCI:n hyväksymässä rekisterissä.
  • ER = Erikoisrekisteri koirista, jotka eivät täytä FI-rekisteröintiehtoja. Koko pentue kirjataan ER-rekisteriin esimerkiksi silloin, jos kyse on luvallisesta roturisteytyksestä.
  • EJ = Rekisteri koirista, joita ei saa käyttää jalostukseen. Yksittäinen pentu voidaan laittaa rekisteriin, jos sillä on joku ominaisuus tai sairaus, jonka vuoksi sitä ei tule käyttää jalostukseen.
  • FIX = Monirotuisten koirien tunnistusmerkintä- ja omistajatietokanta


The Kennel Club has 4 different registers and databases:

FI = Pedigree register of breed dogs. Dogs whose Ancestors are in three generations in a register approved by the International Federation of Dog Breeding (FCI) are recorded here.

ER = Special register for dogs that do not meet the FI registration conditions. The entire litter is entered in the ER register, for example, in the case of a permitted crossbreed.

EJ = Register of dogs that may not be used for breeding. An individual puppy may be entered in the register if it has a trait or disease for which it should not be used for breeding.

FIX = Multi-breed dog identification and owner database.

(Lähde: Kennelliitto. Koiran rekisteröinti. Viitattu 31.5.2020 https://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/koiran-rekisterointi)