Rotumääritelmä

Amerikanstaffordshirenterrieri
Hyväksytty: FCI 26.5.1971, SKL - FKK 8.4.1986, käännös SKL - FKK 8.3.1995

Yleisvaikutelma:

Kokoonsa nähden hyvin voimakas ja tasapainoinen koira. Lihaksikas, samalla ketterä ja tyylikäs sekä ympäristöstään hyvin kiinnostunut. Tanakkarakenteinen, ei korkeajalkainen eikä virtaviivainen

Pää:

Keskipitkä, kauttaaltaan syvä. Kallo-osa leveä. Otsapenger selvästi erottuva. Kirsu ehdottomasti musta. Kuono-osa keskipitkä, pyöristynyt kuononselkä loiventuu jyrkästi silmien alla. Huulet tiiviit ja tasaiset, eivät löysät.

Leuat/purenta: Voimakkaat leuat. Alaleuka voimakas ja puruvoimainen. Tiivis leikkaava purenta.

Posket: Hyvin korostuneet poskilihakset.

Silmät: Tummat ja pyöreät, syvällä sijaitsevat ja kaukana toisistaan. Luomet eivät saa olla vaaleanpunaiset.

Korvat: Korkealle kiinnittyneet, typistetyt tai typistämättömät, jälkimmäiset suositeltavat (Huom. Suomessa typistyskielto). Typistämättöminä korvien tulee olla lyhyet, asennoltaan puolipystyt tai ruusukorvat. Tyvestään taittuneet korvat ovat virheelliset.

Kaula:

Paksu, hieman kaartunut, keskipitkä ja päätä kohti kapeneva. Ei löysää kaulanahkaa

Runko:

Ylälinja: Laskee loivasti säästä kohti lantiota. Lievä, lyhyt viistous lantiosta hännän tyveen. Selkä melko lyhyt. Lanne hieman ylöspäin vetäytynyt. Rintakehä: Kylkiluut hyvin kaareutuneet ja lähellä toisiaan, rintakehän takaosa syvä. Eturaajat melko kaukana toisistaan, jotta syvällä ja leveällä rintakehällä on tilaa kehittyä.

Häntä:

Koiran kokoon nähden lyhyt, matalalle kiinnittynyt, kapenee ohutta kärkeä kohti, ei kiertynyt eikä selän päälle kohoava. Häntää ei typistetä

Raajat:

Eturaajojen yleisvaikutelma: Suorat, luut vahvat ja pyöreät.

Lavat: voimakkaat ja lihaksikkaat, lapaluut leveät ja viistot. Välikämmenet pystyt, eivät lainkaan taipuneet.

Käpälät keskikokoiset, hyvin kaareutuneet ja tiiviit.

Takaraajojen yleisvaikutelma: Hyvin lihaksikkaat, eivät sisä- eikä ulkokierteiset. Kintereet matalat. Käpälät kuten etukäpälät.

Liikkeet:

Joustavat, eivät rullaavat eivätkä peitsaavat.

Karvapeite:

Lyhyt, tiivis, jäykäntuntuinen ja kiiltävä.

Väri: mikä tahansa yksivärinen, kirjava tai laikukas on sallittu. Täysin valkoinen, yli 80% valkoinen, musta punaruskein merkein ja maksanruskea väri eivät ole suositeltavia.

Koko ja paino:

Korkeuden ja painon on oltava suhteessa toisiinsa.

Säkäkorkeus: Suositeltava säkäkorkeus uroksilla 45 - 48 cm ja nartuilla 43 - 45,5 cm.

Virheet:

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. Lihanvärinen kirsu, vaaleat tai vaaleanpunaiset silmät, liian pitkä tai huonosti kannettu häntä, ylä- tai alapurenta.

Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.

Lähde:

https://amstaffiyhdistys.net/amstaffi/rotumaaritelma/

Luonne kuvaus

Amstaffi on toiminnan koira -> se haluaa olla mukana ja osallistua kaikkeen mihin omistajansakin. Kaiken minkä amstaffi tekee, se tekee tunteella ja "sata lasissa", niin pusujen antamisen kuin treenaamisenkin.

Amstaffit eivät pääsääntöisesti ole herkkähaukkuisia, mutta ne usein vahtivat reviiriään ja ilmaisevat vieraat. Ne ottavat vieraat riemuiten vastaan, mutta tervehdittyään jäävät usein sivummalle tarkkailemaan tilannetta.

Amstaffin kuuluu olla peloton ja rohkea, avoin ja aktiivinen. Luonteen osalta suurena virheenä pidetään arkuutta eikä amstaffin kuulu koskaan olla kyräilevä tai salakavala. Amstaffilla kuuluu myös olla hyvä hermorakenne ja kova kivunsietokynnys. Nämä ominaisuudet tekevätkin amstaffista hyvän lapsiperheen koiran, ne eivät pienistä törmäyksistä hätkähdä. On kuitenkin huomioitava, että amstaffi on kokoonsa nähden vahva koira, joten se ei sovellu missään tilanteessa perheen pienimpien ulkoilutettavaksi, ja sen tapakasvatuksesta on huolehdittava.

Osa amstaffeista on luonteeltaan kovia, mutta nykyisin yleisin luonnetestitulos kovuudessa on kuitenkin +1, hieman pehmeä. Tämä tarkoittaa, että koirat eivät ole aivan niin itsenäisiä ja itsepäisiä kuin omistajat joskus olettavat.

Omistajan onkin opeteltava lukemaan omaa koiraansa tarkasti, jotta ei tule arvioineeksi sen luonnetta väärin. Tietty rämäpäisyys ja halu käyttää lihaksiaan yhdistettynä vilkkauteen tuovat pakettiin jonkin verran haastetta. Noin 30kg elämäniloa ja vauhtia ei sovi joka perheeseen ja jokaiselle omistajalle. Amstaffin omistajan on hyvä perehtyä koiran käyttäytymiseen sekä rodun historiaan ymmärtääkseen koiransa motivaatioita toimia erilaisissa tilanteissa.


Amstaffin toimintakykyä ja halua tehdä työtä yhdessä isäntänsä kanssa kannattaa hyödyntää hakeutumalla johonkin ohjattuun harrastustoimintaan. Amstaffi ei ole tyypillinen palveluskoirarotu, vaan motivaatiota yhdessä tekemiseen kannattaa vaalia huolella jo pennusta lähtien. Amstaffi, joka on oppinut yhdessä tekemisen olevan kannattavaa, nauttii siitä ja tekee harrastuksissakin kaiken täysillä. Harrastajat suorittavat koetuloksia amstaffien kanssa tasaiseen tahtiin varsinkin alemmista luokista, mutta ominaisuudet eivät kuitenkaan yleensä riitä virallisissa lajeissa aivan kirkkaimpaan kärkeen. Eli mikäli ajatuksissa siintävät esim. SM-mitalit tai KVA-titteli 2-vuotiaalle koiralle, amstaffi ei ole rotuvalintana paras. Amstaffin koulutus vaatii pitkää pinnaa, mielikuvitusta ja huumorintajua.

Amstaffit käyttävät mielellään leukojaan ja jos et saa sitä henkisesti väsytettyä, se saattaa purkaa turhautumisensa kodin irtaimistoon. Muistathan kuitenkin, että myös koirat tarvitsevat lepopäivänsä palautuakseen niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin rasituksesta.

Vielä sananen aggressiosta: rotuamme on jo vuosisadan ajan jalostettu perhe- ja näyttelykoiraksi karsimalla ei-toivottuja ominaisuuksia. Tosiasia kuitenkin vielä nykyäänkin on, että amstaffi saattaa aikuisena osoittaa aggressiivisuutta muita saman sukupuolen edustajia kohtaan. Tätä piirrettä voi tehokkaasti hillitä, mikäli koira saa pienestä pitäen oikeita käyttäytymismalleja, ts. se ei näe muiden koirien tappelevan eikä se joudu itse hyökkäyksen kohteeksi. Omistajan kannattaa panostaa pentuajan positiivisiin sosiaalisiin kontakteihin, sillä jo yksi huono kokemus saattaa laukaista aikuisena koira-aggressiivisuuden. Amstaffin ostajan täytyy kuitenkin muistaa, että yksilöissä saattaa olla suuriakin eroja ja huolellisellakaan sosiaalistamisella ei kaikista koirista saa koirasosiaalisia.

Amstaffi ei pääsääntöisesti sovellu ulkoilutettavaksi koirapuistoissa. Vaikka se itse olisikin sosiaalinen, se voi kuitenkin ottaa haasteen vastaan ja usein amstaffien fyysinen tyyli leikkiä voi myös provosoida muita koiria. Jälki voi olla tällöin todella ilkeän näköistä ja vaikutukset koiran luonteeseen haitalliset. Muistathan; amstaffi on kokoonsa nähden voimakas koira, joka täytyy aina ja joka paikassa olla omistajansa hallinnassa!

Amstaffi joka on vilkas, itsenäinen ja vahva voi olla erittäin rasittava etenkin juniori-iässä, varsinkin jos sille ei ole jo pentuna opetettu haluttuja toimintatapoja ja rakennettu motivaatiota työskennellä yhdessä omistajan kanssa. Tapakasvatukseen kannattaakin panostaa amstaffin kanssa, jotta siitä kasvaa mahtava perhekoira ja harrastuskaveri. Täysin kouluttamaton aikuinen amstaffi ei välttämättä ole lainkaan mukava kumppani.

Amstaffi on oiva koira aikuiselle, aktiiviselle ja paljon ulkoilevalle ihmiselle, jolla on aikaa ja halua paneutua koiran tapakasvatukseen.

Lähde: https://amstaffiyhdistys.net/amstaffi/luonne/